Školenia a akcie (KPMT)

Všetky plánované akcie a školenia nájdete v Novinkách

Uskutočnené
23.11.2010 - Okrúhly stôl

15.12.2010 - Vianočný večierok

29.01.2011 - Ples právnikov

07.03.2011 - Schôdza členov klubu

28.04.2011 - Konkurz a reštrukturalizácia - PRIDEĽUJEME KREDITNÉ BODY !!!

26.05.2011 - Vymáhanie pohľadávok z obchodného styku

21.09.2011 - Otvorenie klubu Občianskeho združenia - Klub právnikov Mesta Trenčín

20.10.2011 - Postúpenie a započítanie neprihlásených pohľadávok po ukončení reštrukturalizácie

08.11.2011 - Reštrukturalizácia, judikatúra a praktické skúsenosti

14.01.2012 - II. reprezentačný ples právnikov

23.02.2012 - Nehnuteľnosti: zmluvné aspekty, konanie pred katastrom, zdaňovanie prenájmov fyzickými osobami

01.03.2012 - Nehnuteľnosti: konkurz a reštrukturalizácia