Obchodné právo

V oblasti obchodného práva zahŕňajúceho právo finančné resp. bankové, poskytuje advokátska kancelária komplexnú právnu pomoc obchodným spoločnostiam na úseku korporatívnej agendy (zakladanie, zmeny, likvidácie obchodných spoločností), zabezpečených medzinárodných transakcií pri investíciách či divestíciách domácich a zahraničných spoločností na území SR.