Koronavírus a dopad na ekonomiku

Korona vírus spôsobuje okrem zdravotných aj veľké ekonomické problémy
Ako zvládnuť kritickú ekonomickú situáciu?
Živnostníci môžu využiť inštitút splátkového kalendára a spoločnosti reštrukturalizáciu a to všetko legálne podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
Bude tak zabezpečená Vaša ochrana pred veriteľmi na čas nevyhnutný pre naštartovanie ekonomických procesov.
Obráťte sa na odborníkov, ktorí Vás zákonným spôsobom prevedú cez úskalia ekonomických problémov.
 
Kontaktné údaje:
+421 32 645 83 076
+421 905 405 144
birosova@ak-birosova.sk