Občianske právo

V oblasti občianskeho práva právnici kancelárie poskytujú služby najmä pri procesnom zastupovaní klientov pred súdmi a orgánmi štátnej správy, a v majetkových veciach vykonávajú účinnú právnu pomoc týkajúcu sa prevodov nehnuteľností, vyhotovovania zmlúv pri príprave stavieb, ako aj pri samotnej výstavbe stavebných diel, záložných a iných zmlúv zabezpečujúcich pohľadávky a investície klientov a zmlúv o zriadení vecných bremien. Predmetné služby pre klientov kancelária často poskytuje ako komplexný servis zahŕňajúci vykupovanie, scelovanie, zámeny a iné činnosti smerujúce k vytvoreniu želaného právneho stavu podmieňujúceho konkrétnu investičnú činnosť konkrétneho klienta.