Špecializácia

Domácim i zahraničným klientom poskytujeme profesionálne právne služby v každej oblasti práva.
Medzi hlavné služby, ktoré Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová poskytuje svojim klientom, patria:

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Obchodné právo
 • Rodinné právo
 • Dedičské právo
 • Práva obchodných spoločností
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Zmenkové a šekové právo
 • Trestné právo
 • Pozemkové právo
 • Vymáhanie pohľadávok a iná sporová agenda
 • Medzinárodné právo
 • Daňové právo
 • Patenty, ochranné známky a práva priemyselných vzorov

 
Spolupracujeme aj s renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami.