Kontakt

Advokátska kancelária
JUDr. Danica Birošová, s.r.o.
Piaristická 46
911 01 Trenčín
 
IČO: 36 837 857
IČ DPH: SK2022467337
Tel.: +421 - 32 - 6583 076, 6513 811
Fax: +421 - 32 - 6524 048
E-mail: advokat@ak-birosova.sk


GPS súradnice: N48.888713 E18.031912


Bankové spojenie: 0274491388/0900 (SLSP)
IBAN: SK48 0900 0000 0002 7449 1388
BIC: GIBASKBX

 

Pobočka:
Vazovova 9/A
 811 07 Bratislava
 
IČO: 36 837 857
IČ DPH: SK2022467337
Tel.: +421 - 32 - 6583 076, 6583 077
Fax: +421 - 32 - 6524 048
E-mail: advokat@ak-birosova.sk


GPS súradnice: N48.171683 E17.155428

 


Bankové spojenie: 0274491388/0900 (SLSP)
IBAN: SK48 0900 0000 0002 7449 1388
BIC: GIBASKBX