Obchodné spoločnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné poradenstvo a prípravu všetkých dokumentov týkajúcich sa obchodných spoločností až po zastupovanie v konaní na príslušnom obchodnom registri, a to pri založení akejkoľvek formy obchodnej spoločnosti a zmenách v už existujúcej spoločnosti. Najčastejšou službou objednávanou v tejto oblasti je založenie spoločnosti s ručením obmedzeným, keďže sa jedná o najrozšírenejší typ spoločnosti a jej založenie sa veľmi efektívne dá sprostredkovať online formou, prostredníctvom e-mailu a telefonickej komunikácie. Naša advokátska kancelária podáva návrhy na zápis do Obchodného registra elektronicky, prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Výhodou takéhoto postupu je zníženie správneho poplatku pri podávaní návrhu o polovicu. Služby týkajúce sa obchodných spoločností Vám poskytneme rýchlo a efektívne. Ušetríme Vám množstvo času, vyhnete sa čakaniu na úradoch a v neposlednom rade sa vyvarujete zbytočných chýb, čím ušetríte svoje vlastné peniaze.
 
Kontakt: 
  • advokat@ak-birosova.sk
  • Telefonické konzultácie na našej hotline linka: +421 905 405 144, +421 915 956 611, +421 917 533 343