Vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv

Medzi najčastejšie formy poskytovania právnych služieb patrí vypracovanie zmlúv. Kvalitná zmluva s jednoznačne určenými právami a povinnosťami v konečnom dôsledku zvýhodňuje Vaše postavenie a v prípade, že vznikne spor zrýchli súdne konanie. Okrem podstatných náležitostí je potrebné vypracovať zmluvu tak, aby obsahovala inštitúty, ktoré ochránia zmluvnú stranu alebo uľahčia plniť záväzky pri porušení zmluvy, alebo ukončiť zmluvu. Prevencia býva menej nákladná, ako dlhotrvajúce súdne konanie, ktoré je často zapríčinené práve nejasnou a nedostatočnou zmluvnou úpravou vzájomného vzťahu zmluvných strán. Investícia do kvalitnej zmluvy pritom predstavuje len nepatrný zlomok z hodnoty majetku či práva, ktorému sa zmluvou poskytuje ochrana. Pre našich klientov vypracúvame, posudzujeme obsah a pripomienkujeme všetky druhy zmlúv a dohôd. Obráťte sa na nás a my Vám poskytneme komplexné právne služby v oblasti záväzkového práva.
 
Kontakt: 
  • advokat@ak-birosova.sk
  • Telefonické konzultácie na našej hotline linka: +421 905 405 144, +421 915 956 611, +421 917 533 343