Novinky

Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:    ...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:    ...
POZOR ZMENA! Vzhľadom k vzniknutej situácií okolo COVID-19 sa seminár prekladá na 24.06.2020. Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1...
Advokátska kancelária JUDr. Danice Birošovej otvorila pre svojich klientov novú pobočku v Bratislave.  Novú pobočku nájdete na adrese:  Elektrárenská 1 831 04 Bratislava
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:  ...
Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.   Miesto:  ...
Novela konkurzného zákona, ktorá priniesla novú možnosť pre oddĺženie fyzických osôb ľudovo nazývanú osobný bankrot vyvolala veľký záujem zo strany občanov, ktorí sa dlhú dobu nevedeli vysporiadať so svojimi dlhmi.  Často  som sa stretla so zničenými životmi občanov, ktorí kvôli dlhom prišli o strechu nad hlavou, rozpadli sa im rodiny, niektorí skončili i vo väzení .  Ako im...
Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov mesta Trenčín za finančný dar.
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005. Školenie je...
ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 28.9.2017  v čase od 10.00 do 17.00 hod.            Cena:   49...
Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a bankroty začali padať. Rozumej, súdy na návrh Centier právnej pomoci vyhlasujú konkurzy a tým istým rozhodnutím dlžníka zbavia dlhov.  Spočiatku som bola zdržanlivá vo vyjadreniach, čo je na zákone dobré a čo zlé. Ale národ slovenský je tvorivý. Prišli prví dlžníci, ktorým mám robiť správkyňu. Neprišli na...
Pozvánka Vážení kolegovia Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborné školenie   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín. Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 10.05.2017  v čase od 10.00 do 14.00 hod.                 ...
Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...
Dňa 20. decembra 2016 sa uskutočnil už 24. večierok organizovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Danice Birošovej pre kolegov, klientov a priateľov .
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...
SK