Novinky

ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný seminár     Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 28.9.2017  v čase od 10.00 do 17.00 hod.            Cena:   49...
Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a bankroty začali padať. Rozumej, súdy na návrh Centier právnej pomoci vyhlasujú konkurzy a tým istým rozhodnutím dlžníka zbavia dlhov.  Spočiatku som bola zdržanlivá vo vyjadreniach, čo je na zákone dobré a čo zlé. Ale národ slovenský je tvorivý. Prišli prví dlžníci, ktorým mám robiť správkyňu. Neprišli na...
Pozvánka Vážení kolegovia Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborné školenie   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín. Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín Čas konania: 10.05.2017  v čase od 10.00 do 14.00 hod.                 ...
Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín   v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...
Dňa 20. decembra 2016 sa uskutočnil už 24. večierok organizovaný Advokátskou kanceláriou JUDr. Danice Birošovej pre kolegov, klientov a priateľov .
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Vás pozýva na odborný seminár   Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I Miesto:...