Trestné právo

  • poradenstvo v oblasti prevencie pred trestnou činnosťou
  • vypracovanie trestných oznámení
  • zastupovanie obvineného a obžalovaného  obhajcom v trestnom konaní,
  • príprava obvineného na jednotlivé úkony
  • zabezpečovanie dôkaznej sily pre obhajobu
  • žiadosť o podmienečné prepustenie odsúdeného, žiadosť o milosť, žiadosť o zahladenie odsúdenia, žiadosť o rozhodnutie o osvedčení,
  • vypracovanie a podanie trestných oznámení, návrhov, žiadostí, sťažností, odvolaní, dovolaní, návrhov na obnovu konania, návrhov na mimoriadne dovolanie advokátom,
  • zastupovanie poškodeného (poškodených) advokátom v trestnom konaní podľa Trestného poriadku, uplatňovanie škody (v adhéznom konaní)
  • zastupovanie v konaní o odškodňovanie obetí násilných trestných činov podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi
  • právne konzultácie a poradenstvo