KPTM - POZVÁNKA - Odborný seminár 30.03.2017

Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci
I.Vzdelávacia konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava I

Vás pozýva na odborný seminár
 
Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
v spolupráci I. Vzdelávacie konkurzná spoločnosť, s.r.o, so sídlom: Šoltésovej 20,
811 08 Bratislava I

Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín

Čas konania: 30.3.2017  v čase od 10.00 do 17.00 hod.
                         
Cena:   49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
            44,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
 
Lektori: JUDr. Boris Tóth,  podpredseda Krajského súdu v Bratislave

Počet kreditov: 5
              
Program odborného semináru
 
-Otvorenie
-Oddlženie fyzickej osoby
-Zásadné zmeny v exekučných konaniach
-Diskusia
-Záver
 
Rozsah: 7 hodin.
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 27.03.2017
 
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 6583 076
F: +421 32 6524 048
www.ak-birosova.sk
lamacova@ak-birosova.sk