Odborné školenie 21.02.2018

Pozvánka
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár
 
 
Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005. Školenie je vhodné aj pre advokátov a ekonómov.
Miesto:           Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 21.02.2018
Začiatok:       9:00 hod
Koniec:         17.00 hod.           
Cena:            33,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
                      30,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
 
Garanti: Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
               JUDr. Andrej Krajňak, vedúci Centra právnej pomoci  Trenčín
Lektor: JUDr. Danica Birošová,  predseda Klubu právnikov mesta Trenčín
 
Program odborného školenia: Osobný bankrot
- otázky, skúsenosti z praxe, aplikačné problémy
- ochrana veriteľov
- nepoctivý úmysel
- register úpadcov
- speňažovanie, náklady konkurzu
 
Rozsah:
08:30 do 09:00  hod.-  prezentácia
09:00 do 10:00  hod.-  prednáša
10:00 do 11:30  hod.-  doskusia s garantami
11:30 do 13:00  hod.-  obed
13:00 do 17:00  hod.-   prednáška
 
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 19.02.2018
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
lamacova@ak-birosova.sk