Odborné školenie 23.04.2019

Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár
 
 
Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto:           Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 23.04.2019
Začiatok:       9:00 hod
Koniec:         16:00 hod.           
Cena:            49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
                      45,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
 
 
Lektori: JUDr. Danica Birošová, (advokátka, správkyňa, predsedkyňa KPMT)
             
Program odborného školenia:
 
1.Zapísanie a vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty
2.Činnosť správcu konkurznej podstaty (oprávnenie, úlohy)
3.Hospodársky význam konkurzného práva
4.Praktické skúsenosti v činnosti správcu konkurznej podstaty
 
Počet pridelených kreditných bodov: 5
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 19.04.2019
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
lamacova@ak-birosova.sk