KPMT - POZVÁNKA - Odborný seminár 10.5.2017

Pozvánka
Vážení kolegovia
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborné školenie
 
Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín.
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 10.05.2017  v čase od 10.00 do 14.00 hod.
                        
Cena:   35,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie)
            30,- Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín)
 
Prednášajúci:
JUDr. Ján Šikuta, sudca na občianskoprávnom kolégiu NS SR
JUDr. Milan Morava, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
JUDr. Petra Príbelská, PhD. sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
                      
Program odborného školenia 
JUDr. Ján Šikuta
1.Pespektívy ľudských práva
2.Právo na spravodlivý process
3.Zneužívanie institútu ľudských práv
4.Prístup k spravodlivosti
JUDr. Milan Morava
5.Judikatúra a pojem ustálená rozhodovacia prax v správnom práve
JUDr. Petra Príbelská
6.Kasačná sťažnosť
7.Administratívne trestanie
8.Diskusia
9.Záver
 
Rozsah: 4 hodín.
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 8.5.2017.
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 6583 076
F: +421 32 6524 048
www.ak-birosova.sk
lamacova@ak-birosova.sk