Team

Právnici:

JUDr. Danica Birošová (birosova@ak-birosova.sk)
JUDr. Matúš Košara (kosara@ak-birosova.sk)
JUDr. Michaela Gáborik (gaborik@ak-birosova.sk)
JUDr. Alena Sedláčková (sedlackova@ak-birosova.sk)
JUDr. Pavol Velgáň (velgan@ak-birosova.sk)
JUDr. Zuzana Mutalová (mutalova@ak-birosova.sk)
Mgr. Ľubomír Sámel (samel@ak-birosova.sk)
Mgr. Lucia Alakšová (alaksova@ak-birosova.sk)
Mgr. Veronika Breznicka (breznicka@ak-birosova.sk)
Mgr. Katarína Dubcová (dubcova@ak-birosova.sk)
Mgr. Dávid Burdej (burdej@ak-birosova.sk)


Oddelenie konkurzov a reštrukturalizácií:

JUDr. Danica Birošová (birosova@ak-birosova.sk)
JUDr. Matúš Košara (kosara@ak-birosova.sk)


Vedúca kancelárie:

Janka Lamačová  (lamacova@ak-birosova.sk / advokat@ak-birosova.sk)


Ekonómka:

Ing. Katarína Roderová
Ing. Veronika Potočková