Daňové právo

  • zastupovanie v daňovom konaní
  • právne poradenstvo v oblasti priamych daní, DPH, spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, riadne opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov