Bankrot, osobný bankrot

Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a bankroty začali padať. Rozumej, súdy na návrh Centier právnej pomoci vyhlasujú konkurzy a tým istým rozhodnutím dlžníka zbavia dlhov.  Spočiatku som bola zdržanlivá vo vyjadreniach, čo je na zákone dobré a čo zlé. Ale národ slovenský je tvorivý. Prišli prví dlžníci, ktorým mám robiť správkyňu. Neprišli na drahých autách ani značkovo oblečení, zatiaľ sa jedná o dôchodcov alebo invalidných dôchodcov s minimálnymi príjmami a majetkom – ktorý sa ani majetkom nazvať nedá. Čo by ste povedali na majetok – účet v banke a na ňom suma mínus niekoľko desiatok tisíc  EUR ?  Alebo minimálny spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach kdesi pánu bohu za chrbtom? Správca konkurznej podstaty dostane na konkurz 500,- EUR, z ktorých ak je platcom DPH odvedie štátu 100,- EUR. Ale konkurz treba robiť, to znamená mať kanceláriu, stôl, stoličky, kancelársku techniku, písať výzvy, posielať ich poštou do vlastných rúk, kopírovať, skenovať, zverejňovať oznamy , spisovať úradné záznamy a toľko ďalších vecí, až sa normálnemu človeku rozum zastavuje. Ale  výsledok je istý, veritelia nedostanú nič, správca si výkonom práce  zarobí na stratu a občan sa zbaví všetkých svojich dlhov.  A príčiny dlhov? Predovšetkým je to finančná a právna negramotnosť občanov .  Osobným bankrotom môže občan prejsť raz za desať rokov. Nechcem byť zlým prorokom, ak sa však  neodstránia príčiny, bude nutná ďalšia legislatívna zmena a to skrátenie lehoty na päť rokov. Čo myslíte, bude to stačiť? 
D. Birošová