Pozvánka - Odborný seminár 8. októbra 2020

Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár
 
 
Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín

Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto: Hotel VEVERICA, Lesopark Brezina, Trenčín
Čas konania: 08.októbra 2020
Začiatok: 9:00 hod
Koniec: 16:00 hod.           
Cena: 50,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie, coffee break, obed,)
Lektori: JUDr. Jaroslav Macek, (predseda Okresného súdu Žilina, sudca, vysokoškolský pedagóg)
             
Program odborného školenia:
 
  1. Úvod
  2. Šikanózne návrhy na konkurz
  3. Aktuálne rozhodnutia súdov v konkurzných veciach
  4. Diskusia
  5. Záver
 
 
Počet pridelených kreditných bodov: 5
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 06.10.2020
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11, 0944 334 722
www.ak-birosova.sk
bartisek@ak-birosova.sk
SK