News

Novinky

Novela konkurzného zákona, ktorá priniesla novú možnosť pre oddĺženie...
Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov...
Pozvánka Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva na odborný...
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.