News

Novinky

Požičali ste niekomu (rodine, priateľovi, známemu) finančné...
AK Birošová: Právna pomoc musí sledovať spravodlivé usporiadanie veci...
Rozvod  a rozchod  a ich vplyv na právne vzťahy...
Na základe novely Obchodného zákonníka účinnej od 01.10.2020 sa...
Korona vírus spôsobuje okrem zdravotných aj veľké ekonomické problémy Ako zvládnuť kritickú ekonomickú situáciu?
Informácie podľa §6 zákona NR SR č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
SK