News

Novinky

Tak tu máme ďalšiu novelu ZKR. Prešli sme školeniami, diskutujeme a...
Pozvánka Vážení kolegovia Klub právnikov mesta Trenčín Vás pozýva...
Klub právnikov mesta Trenčín v spolupráci I.Vzdelávacia...
Dňa 20. decembra 2016 sa uskutočnil už 24. večierok organizovaný...
Vypracovanie a cena za právny rozbor na základe popisu právnej situácie prostredníctvom mailu
Máte problém a nemáte právnika? Členovia KPMT Vám poskytnú bezplatnú právnu pomoc...
Osobné bankroty teda oddĺženie fyzických osôb podľa IV. Časti Zákona o konkurze a reštrukturalizácií č. 7/2005 Z.z. v znení zmien a doplnkov
Register partnerov verejného sektora (RPVS) bol zriadený zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.