Ďakovný list

Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov mesta Trenčín za finančný dar.
SK