Ďakovný list | JUDr. Danica Birošová - Advokátska kancelária 

Ďakovný list

Ďakovný list od Sociálnych služieb mesta Trenčín Klubu právnikov mesta Trenčín za finančný dar.