Odborný seminár 24.06.2020

POZOR ZMENA!
Vzhľadom k vzniknutej situácií okolo COVID-19 sa seminár prekladá na 24.06.2020.

Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár
 
Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto:           Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 25.marca 2020 24.júna 2020
Začiatok:       9:00 hod
Koniec:         16:00 hod.           
Cena:            49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
                      45,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
Lektori: JUDr. Danica Birošová, (advokátka, správkyňa, predsedkyňa KPMT)
             
Program odborného školenia:  
  1. Vybrané témy KK a judikatúra
  2. Aktuálne problémy pri aplikácii ZRK
  3. KK po novele ZRK
  4. Praktické skúsenosti pri činnosti správcu konkurznej podstaty
  5. Diskusia
Počet pridelených kreditných bodov: 5
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 20.03.2020
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk
SK