ZRUŠENÉ - Pozvánka na odborný seminár 28.9.2017

ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ

Klub právnikov mesta Trenčín

Vás pozýva na odborný seminár
 
 
Usporiadateľ odborného školenia: Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Čas konania: 28.9.2017  v čase od 10.00 do 17.00 hod.           
Cena:   49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
            44,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
Lektori: JUDr. Boris Tóth,  podpredseda Krajského súdu v Bratislava
Program odborného semináru:
Exekučné konanie v režime novely vykonanej zákonom NR SR č. 2/2017 Z.z.
-otvorenie
-„dočasná“ dvojkoľajnosť exekučného konania (začaté a prebiehajúce exekúcie verzus exekúcie  
 ponovom)
-prístup oprávneného na jediný exekučný súd (pri zahájaní a v priebehu exekučného konania)
-zmeny v podmienkach kladených na začatie exekučného konania (návrh, exekučný titul)
-nový pohľad na poverovacie konanie a jeho výsledok
-povinnosti účastníkov exekučného konania
-kompetencie povereného súdneho exekutora
-odklad a zastavenie exekúcie, trovy exekúcie a rozhodovanie o nich
-záver
 
Rozsah: 7 hodin.
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 25.9.2017
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 6583 076
F: +421 32 6524 048
www.ak-birosova.sk
lamacova@ak-birosova.sk

ODBORNÝ SEMINÁR JE ZRUŠENÝ