Pozvánka na odborné školenie - 6.12.2021

Pozvánka
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár
 
Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Deň konania: 06.december 2021
Začiatok: 09:00 hod.
Koniec: 17:00 hod.           
Cena: 49,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),
           45,-  Eur/osoba (pre členov Klubu právnikov mesta Trenčín).
Lektor: JUDr. Danica Birošová, advokát, správca, predseda Klubu právnikov mesta Trenčín
 
V prípade, že nebude možné uskutočniť podujatia prezenčnou formou, budú uskutočnené ONLINE.
             
Program odborného školenia:
Konkurz a trestné konanie
 
  1. Rozhodovacia prax súdu
  2. Konkurzná podstata, spísanie a speňaženie
  3. Odporovateľné právne úkony
  4. Postavenie a činnosť správcu
  5. Postavenie prokurátora
  6. Postavenie právnickej osoby počas konkurzu
  7. Diskusia
 
Počet pridelených kreditných bodov: 5
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 06.12.2021
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk