Pozvánka na odborné školenie - 09.11.2022

Pozvánka
Klub právnikov mesta Trenčín
Vás pozýva na odborný seminár

Usporiadateľ odborného školenia:  Občianske združenie Klub právnikov mesta Trenčín  
Školenie je zamerané  najmä pre správcov konkurznej podstaty v rámci ďalšieho vzdelávania správcov podľa § 17 ods. 1 zákona č. 8/2005 a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005.
 
Miesto: Piaristická 44-46, 911 01  Trenčín
Deň konania: 9.novembra 2022
Začiatok: 09:00 hod.
Koniec: 16:00 hod.           
Cena: 50,- Eur/osoba (v cene je zahrnuté školenie a občerstvenie),

Lektor: JUDr. Jaroslav Macek, sudca OS Žilina
             
Program odborného školenia:
 
  1. Zmeny úpravy platobnej neschopnosti.
  2. Povinnosti štatutárneho orgánu dlžníka pri hroziacom úpadku
  3. Povinnosť dlžníka na podania konkurzu
  4. Zmeny podávania návrhov na konkurz
  5. Zmena účastníkov konania
  6. Aktuálna judikatúra
  7. Diskusia
 
Počet pridelených kreditných bodov:
 
Potvrdenie účasti: Záväznú účasť prosím prihlásiť mailom alebo telefonicky na nižšie uvedených kontaktných údajoch do 31.10.2022
 
Kontaktná osoba: Marián Bartišek, 0944 334 722
 
Tešíme sa na stretnutie.
S pozdravom / Best regards
JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
911 01 Trenčín
T: +421 32 65138 11
www.ak-birosova.sk
birosova@ak-birosova.sk