Účet pre platenie rozhodcovského poplatku | JUDr. Danica Birošová - Advokátska kancelária