Predsedníctvo a zoznam rozhodcov

Listina rozhodcov 1. Trenčianskeho rozhodcovského súdu
Občianskeho združenia – Klub právnikov mesta Trenčín v Trenčíne

Predsedníctvo:
JUDr. Danica Birošová - predseda
JUDr. Dušana Višňovská - podpredseda
JUDr. Andrej Jaroš - člen
JUDr. Róbert Fatura - člen
JUDr. Alena Sedláčková - tajomník

Rozhodcovia:
JUDr. Gabriela Birošová, Moyzesova 46, 010 01 Žilina
JUDr. Zuzana Čížová, Vystrkov 1147/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
JUDr. Róbert Fatura, Dedovec 1063/89, 017 01 Považská Bystrica
JUDr. Vladimír Fraňo, Turecká 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
JUDr. Ľubica Chlebová, Alžbetin Dvor 377, 900 42 Miloslavov
JUDr. Andrej Jaroš, Martina Rázusa 18, 911 01 Trenčín
JUDr. Marek Pavlík, Novomeského  2695/1, 911 08 Trenčín
JUDr. Dušana Višňovská, Miletičova 51, 821 09 Bratislava
JUDr. Zdenka Záhoráková, Novomeského 2667/4, 911 08 Trenčín