Elektronické podanie | JUDr. Danica Birošová - Advokátska kancelária